Vitamini B3

Vitamini B3

Vitamini B3 (cyangwa Vitamine B3) cyangwa Vitamini PP

Inkomoko : ibinyampeke, imbuto, imboga, amavuta ya elayo (huile d’olive) n’ay’ibihwagari.

Ingorane zibaho iyo yabuze : imivurungano mu bwonko, mu mwijima, mu gifu n’uruhu, indwara ya pellagre, gushigagurika, umunaniro, guta umutwe, kwibagirwa, kutabona neza, kugira intimba, kurakazwa n’ubusa, kubabuka umunwa no mu muhogo, kubura ipfa ryo kurya, kuruka, guhitwa, kuzinukwa ibiribwa bimwe na bimwe.