Urandiko rwa mbere rwa Petero

Urandiko rwa mbere rwa Petero ni igitabo cyo mu Isezerano Rishya muri Bibiliya.

Urandiko rwa mbere rwa Petero n'igitabo dusananga muri Bible yera