Umuceli

Umuceli cyangwa Umuceri (izina ry’ubumenyi mu kilatini Oryza) bawutera aho amazi ali mu bibaya, aliko si mu mugezi hagati. iyo weze barawusarura, bakawuhura, bakawugosora. umuceli weze neza urererana. iyo bamaze kuwugosora, bawuhunika mu magunira, bakawubika ahameze, neza, ukaba wahamara igihe kirekire utononekaye.

Umuceli
Oryza sativa
Umugore urimo kubagara umuceli