Umugabane w’Oseyaniya ni umwe mu migabane igize isi.

Ikarita y’Oseyaniya
Ikarita y’Oseyaniya