Mutagatifu Pawulo

Mutagatifu Pawulo cyangwa Mut. Pawulo (5 – 67) Mutagatifu Pawulo uzwi cyane na none ku izina ry'ikiyahudi "Saul of Tarsus"( kinyarwanda:Sawuli w'i Tarisisi) yari Intumwa/Umwigishwa(Nubwo atari muri 12 Zigishaga ubutumwa bwiza bwa Kiristo mu kinyejana cya mbere), Afatwa nk'umuntu ukomeye wabayeho mu gihe k'Intumwa/Abigishwa. Mu myaka ya za-30 kugera muri za-50 Nyuma Y'urupfu Rwa Kiristo, Yashinze insengero nyinyi muri Aziya n'Uburayi. Yifashishije ko yari afite ubwenegihugu bw'Abayahudi n'Abaromani, Byatumye yoroherwa no kugeza ubutumwa kub'Abayahudi n'Abaromani icyarimwe. Isezerano Rishya muri Bibiliya, Rigaragaza ko mbere yuko Mutagatifu Pawulo ahinduka akaba Umukiristu, yari afite Inshingano yo guhiga bukware abari Abigishwa ba Yesu mu gace ka Yelusalemu.

Mutagatifu Pawulo