Kwita no Kurinda Ibishanga

Igishanga ni agace kubutaka karangwa n'ubushyuhe, acide ndetse n'uburumbuke buke bw'ubutaka n'amazi asohoka.[1] igishanga ni ahantu hari ubutaka butose, akenshi bufite amazi, ibiti n'ibindi bimera bitandukanye.[2]

Igishanga

Ibishanga mu Rwanda Edit

Ibishanga bibarirwa mu mitungo y'amazi leta ifite, ibishanga bihoramo amazi bikaba binakungahaye ku bimera bigomba kurindwa by'umwihariko, ibishanga bigomba kwitabwaho hitawe cyane kuruhare n'umumaro bigira mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima.[3]

kurinda ibishanga hitawe no kuburenganzira bw'abaturage Edit

kuri uyu munsi isi ihangayikishijwe n'umuvuduko ukomeye wizimira ry'ibishanga. muriki kinyejana kimwe cya kabiri cyabo bimaze kuzimira.[4]

Reba Edit

  1. https://rw.worldlifeadvice.com/10826632-why-it-is-necessary-to-protect-the-swamps
  2. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swamp
  3. https://menyanibi.rw/menya-itegeko-rigenga-ibidukikije-mu-rwanda-2/
  4. http://isangostar.rw/amakuru/mu-rwanda/article/ukwiyongera-kwabaturage-ku-isonga