Ikiyapani (izina mu kiyapani : 日本語 ) ni ururimi rwa Ubuyapani na ikirwa cya Angaur muri Palawu. Itegekongenga ISO 639-3 jpn.gahamanyi jean Damascene

Ikarita y’Ikiyapani
IBENDERA ry' igihugu cy'Ubuyapani

Imibare

hindura
 • いち (ichi) – rimwe
 • (ni) – kabiri
 • さん (san) – gatatu
 • (shi) – kane
 • (go) – gatanu
 • ろく (roku) – gatandatu
 • しち (shichi) – karindwi
 • はち (hachi) – umunani
 • きゅう (kyū) – icyenda
 • じゅう () – icumi

Amagambo

hindura
 • こんにちは (kon'nichiwa) – muraho
 • おおい! (ōi!) – yewe!
 • さよなら (sayonara) – muraho
 • ありがとう (arigatō) – murakoze
 • どうもありがとうございます (dōmo arigatōgozaimasu) – murakoze cyane
 • はい (hai) – yego
 • いいえ (īe) – oya
 • すみません (sumimasen) – mumbabarire
 • ごめん (gomen) – mbabarira

Alfabeti y’Ikiyapani

hindura

Hiragana

hindura
Hiragana
a i u e o (ya) (yu) (yo)
ka ki ku ke ko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
sa shi su se so しゃ sha しゅ shu しょ sho
ta ci tsu te to ちゃ ca ちゅ cu ちょ co
na ni nu ne no にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha hi fu he ho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
ma mi mu me mo みゃ mya みゅ myu みょ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
 wa  wi  we  wo
n
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da (ji) (zu) de do ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Katakana

hindura
Katakana
a i u e o ヤ ya ユ yu ヨ yo
ka ki ku ke ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
sa shi su se so シャ sha シュ shu ショ sho
ta ci tsu te to チャ ca チュ cu チョ co
na ni nu ne no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ha hi fu he ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
ma mi mu me mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
 wa  wi  we  wo
n
ga gi gu ge go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
za ji zu ze zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
da (ji) (zu) de do ジャ (ja) ジュ (ju) ジョ (jo)
ba bi bu be bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
pa pi pu pe po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Wikipediya mu kiyapani

hindura