Ikinyazeribayijani

Ikinyazeribayijani[1] cyangwa Ikinyazeri[2] na Inyazeribayijani[3] (izina mu kinyazeribayijani : Azərbaycan dili cyangwa Azərbaycan türkcəsi [muri Irani: آذربایجان دیلی ]) ni ururimi rwa Azeribayijani n’Irani. Itegekongenga ISO 639-3 aze (mu majyaruguru : azj ; mu majyepfo : azb ).

Ikarita y’ikinyazeribayijani

Alfabeti y’ikinyazeribayijani hindura

Ikinyazeribayijani kigizwe n’inyuguti 32 : a b c ç d e ə f g ğ h x ı i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z

inyajwi 9 : a e ə ı i o ö u ü
indagi 23 : b c ç d f g ğ h x j k q l m n p r s ş t v y z
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e ə f g ğ h x ı i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z

umugereka – ubuke hindura

 • a / ı / o / u → -lar :
  • ayaqayaqlar ikirenge – ibirenge

 

  • ağacağaclar igiti – ibiti

 

  • daşdaşlar ibuye – amabuye

 

  • balıqbalıqlar ifi – amafi

 

  • dovşandovşanlar urukwavu – inkwavu

 

  • qadınqadınlar umugore – abagore

 

  • qızqızlar umukobwa – abakobwa

   

  • oğlanoğlanlar umuhungu – abahungu

 

  • uşaquşaqlar umwana – abana

 

 • e / ə / i / ö / ü → -lər :
  • erkəkerkəkler umugabo – abagabo

 

  • evevlər inzu – amazu

 

  • dişdişlər iryinyo – amenyo

 

Amagambo n'interuro mu kinyazeribayijani hindura

 
Ururimi rw’Ababyeyi
 • Bəli – Yego
 • Xeyr – Oya

Amabara hindura

 • – umweru
 • qara – umukara
 • qırmızı – umutuku
 • sarı – umuhondo
 • göy – ubururu
 • yaşıl – icatsi
 • qəhvəyi – ikigina

Imibare hindura

 • ədəd – umubare
 • ədədlər – imibare
 • bir – rimwe
 • iki – kabiri
 • üç – gatatu
 • dörd – kane
 • beş – gatanu
 • altı – gatandatu
 • yeddi – karindwi
 • səkkiz – umunani
 • doqquz – icyenda
 • on – icumi
 • on bir – cumi na rimwe
 • on iki – cumi na kaviri
 • on üç – cumi na gatatu
 • on dörd – cumi na kane
 • on beş – cumi na gatanu
 • on altı – cumi na gatandatu
 • on yeddi – cumi na karindwi
 • on səkkiz – cumi n’umunani
 • on doqquz – cumi n’icyenda
 • iyirmi – makumyabiri
 • iyirmi bir – makumyabiri na rimwe
 • iyirmi iki – makumyabiri na kaviri
 • iyirmi üç – makumyabiri na gatatu
 • iyirmi dörd – makumyabiri na kane
 • iyirmi beş – makumyabiri na gatanu
 • iyirmi altı – makumyabiri na gatandatu
 • iyirmi yeddi – makumyabiri na karindwi
 • iyirmi səkkiz – makumyabiri n’umunani
 • iyirmi doqquz – makumyabiri n’icyenda
 • otuz – mirongo itatu
 • qırx – mirongo ine
 • əlli – mirongo itanu
 • altmış – mirongo itandatu
 • yetmiş – mirongo irindwi
 • səksən – mirongo inani
 • doxsan – mirongo cyenda
 • yüz – ijana
 • min – igihumbi

Wikipediya mu kinyazeribayijani hindura

Notes hindura

 1. translationproject.org ; download.jw.org ; frenchmozilla.fr
 2. microsoft.com
 3. Gukoresha Imigaragarire ya Google mu Rurimi Rwawe ; babelserver.org