Ikiciro:Imijyi y’u Burezile

Impapuro muriki kiciro "Imijyi y’u Burezile"

3 Impapuro zikurikira ziri muri iki kiciro, muri rusange 3.